Úvodní stránka » Práce » Nové trendy maloobchodního prodeje

Nové trendy maloobchodního prodeje

Obchodníci se stále intenzivněji pokoušejí zlepšit svou bilanci a využívají k tomu mnoho nových, ale i zažitých nástrojů. Jejich cíl je logický, a to zvýšit obrat, přilákat zákazníky a hlavně si tyto zákazníky udržet.

Nástroje, které se nejčastěji využívají na uskutečnění těchto cílů, jsou různé. Jedním z nejtradičnějších jsou klasické marketingové nástroje, kterých je spousty.  Jejich využití je však často finančně nákladné nebo přinejmenším nerentabilní. Proto se maloobchodníci v posledních letech uchýlili k jednoduššímu přístupu, který je založen na změnách prodejních prostor. V podstatě jde o logický krok, protože takové změny mohou být velmi nenápadné a nízkorozpočtové a jejich efekt má sílu zlepšit mnoho faktorů úzce souvisejících s úspěchem podnikatelů.  Změny v oblasti vybavení prodejen jsou v současnosti určovány nejmodernějšími trendy, díky čemuž se obchody stále více odlišují a poskytují svým zákazníkům jakési útočiště, kde si mohou zároveň nakoupit.

Podle posledních trendů se pozornost obchodníků soustředí na zvýšení času stráveného v prodejnách, jakož i na snižování nákladů na zařizování prodejen. Těchto výsledků dosahují často jen díky pomoci profesionálů z těchto odvětví. Podle slov odborníka se maloobchody v současnosti snaží nejvíce ušetřit na vybavení používáním levnějších materiálů. Obchodníci prý už nerozmýšlejí a neplánují na dlouhé roky. Hlavním cílem jsou krátkodobé výsledky, od čehož se odrážejí i levnější prvky v prodejnách, jakož i neochota investovat do pronajatých nebo nových obchodních prostor.

V současnosti je cílem co nejvíce zvýšit zisky a udržet si co nejvíce zákazníků, a to při co nejnižších nákladech. Hlavní roli přitom ale bohužel nehraje změna přístupu prodejců k zákazníkům, což je celkem na škodu. Podle posledních průzkumů jsou totiž čeští zákazníci často nejméně spokojeni právě s přístupem obchodníků či obchodního personálu. Proto není na místě postoj některých obchodníků, podle něhož je zákazníkovou povinností nakupovat právě v tom kterém obchodě a už vůbec jim existencí svého obchodu neprokazujeme laskavost. Právě proto by měla být nastávajícím trendem právě změna postoje obchodníků směrem k zákazníkům. Tento nástroj je nejlevnější a zároveň jeden z nejefektivnějších.

maloobchodní prodej 

®

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

PORADENSTVÍ PRO ŽENY

"odborné i neodborné rady"